Cubic Square

......... met u meewerkende consultancy gericht op Ruimtelijke Realisaties

Cubics

Over ons bedrijf......

Services

Over onze producten......

Knowabouts

Over onze vakkennis......

References

Over onze ervaring en klanten....

Projects

Een aantal van onze projecten als voorbeeld....

Startpagina Motto Tag cloud Links Sitemap Imprint Contact

Referenties

Cubic Square biedt ruime ervaring om in te zetten in uw project.....

TERUG NAAR REFERENCES

Referenties Planontwikkelingen

1999-heden, directeur & consultant, Cubic Square B.V., Angerlo
diverse planontwikkelingen Nederland, België, Engeland en Duitsland, waaronder:

- Aanlanding zeezand Haringvliet (bedrijf),
- Advisering specieberging private plas (eigenaar),
- Diverse planontwikkelingen Ruimte voor de Rivier (overheden en bedrijven)
- Herontwikkeling militair terrein Babenhausen, Duitsland (adviesbureau),
- Ontwikkeling KAN-MTC (bedrijven)Ontwikkelingsorgaan Rijnglorie (overheden en bedrijven),
- Ontwikkelingsorgaan Waalweelde (overheden en bedrijven),
- Planontwikkeling Lus van Linne (bedrijf),
- Planvorming Culemborg aan de Lek (bedrijven),
- Planvorming Lentse Plassen (gemeente),
- Planvorming Ruimte voor de Rivier Vianen (Rijkswaterstaat),
- Productiepotentie en economie Grensmaas (bedrijven),-
- Recreatieplas gemeente Ede (bedrijf),
- Ruilverkaveling en planontwikkeling kasteel Middachten (particulier),
- Uiterwaardinrichting Valewaard (Natuurmonumenten),

1995-1998, manager businessunit, Ballast Nedam Grond en Wegen B.V., Amstelveen, Ballast Nedam Baggeren B.V., Zeist , Ballast Nedam Industrie & Toelevering B.V. , Soest,
diverse infra-planontwikkelingen Nederland en Duitsland, waaronder:

- A32, versnelling bouw,
- Aken/Heerlen, ontwikkelen bedrijventerrein, - Almere, bouwrijp maken- Best, deponie, gemeente samenwerking,- Betuweroute, diverse,- Maas en aan Waal, Dijkbouw,
- Doetinchem, snelwegontwikkeling A18,
- Zevenaar, snelwegontwikkeling A15,
- Gorinchem, zandwinning en natuurbouw,
- H.I. Ambacht woningbouw en tunnelbouw,
- Hannover, Duitsland, baggeren en recreatiebouw,
- HOV Utrecht,openbaarvervoer ontwikkeling,
- HSL Zuid, techniek en overheids-samenwerking,
- Kroatië, snelwegontwikkeling,
- Leidse Rijn, bouwrijp maken, zandwinning en natuurbouw,
- Limburg, rivierontwikkeling Boertien,
- Oosterhout (G), natuurbouw en hotel,
- Polen, BOT snelweg,
- Redichemsewaard, baggerspecieberging en zandwinning,
- Sneek, infrastructuurontwikkeling en aquaduct,
- Terneuzen, havenontwikkeling,
- Tull en 'tWaal, zandwinning en recreatiebouw,
- Twente-MLK kanaal, economie,
- Zeeland, overheids-samenwerking en grondbank,
- Zevenbergen, baggerspecieberging,
- Zeezand, winning en veredeling,
- Zoetermeer, Vinexontwikkeling,

1993-1995, bedrijfsleider, de Beijer Zand en Grint B.V., Kekerdom,
grondzaken en ontwikkeling ontgrondingsprojecten Nederland en Duitsland, waaronder:

- Emmerich, Duitsland, zandwinning,
- Erlecom, zandwinning,
- Leuth, ontgronding,

1991-1993, acquisiteur, Ballast Nedam Baggeren B.V., Zeist
diverse aannemingswerken natte waterbouw, waaronder:

- Bouwplan 35 woningen Pikmeer Grouw,
- Bouwplan 350 woningen Akkrum,
- Echteld, recreatiewoningbouw en recreatiegebied,
- Cromstrije/Tiengemeten, baggerspecieberging
- Akkrum, plan aquaduct,
- Beuningen, zandwinning,
- Bergum, zandwinning en baggerspecieberging,
- Heerenveen, zandwinning en natuurbouw,
- KAN Waalsprong, woningbouw,
- Pr. Margrietkanaal, omlegging, provincie samenwerking en woningbouw,
- Rhenen, zandwinning en natuurbouw,
- Woerden, gemeente samenwerking, zandwinning en bouwrijp maken,

1985-1989, beheerder en ontwikkelaar, Smals B.V., Herten,
diverse bedrijfsondrsteuning, waaronder:

- Dieppe, Frankrijk, revitalisatie recreatie en grindwinning,
- Helmond, zandwinning,
- Kraaijenbergse Plassen,
- Marina Oolderhuuske,
- Ool, zand- en grindwinningterreinen,
- Roermond, woningbouw en zandwinning,

1984, projectleider, Technische Universiteit Delft, Delft
- ontwerpstudie Maas-Rijnverbinding,

1983, medewerker, Centrum voor Energiebesparing, Delft
- ontwerpstudie energetische zelfvoorziening recreatiedorp Kabbelaarsbank.

Refrentie Bouwprojecten

1999-heden, directeur & consultant, Cubic Square B.V., Angerlo
diverse bouwvoorbereidingen en -uitvoeringen, waaronder:

- Aanpak baggeren stuwmeer Gepatsch, Oostenrijk (Wasseramt),
- Advisering baggerwerk Breukeleveense Plas (DWR Amsterdam),
- Diverse inschrijvingen uiterwaarden NURG en RvdRivier (bedrijven),
- Inschrijving aanleg drempels Meers (bedrijf),
- Inschrijving baggerwerk haven St.Maarten (bedrijf),
- Inschrijving en financiering Zeehaven Kampen (bedrijven),
- Inschrijving Maasvlakte 2, zandgedeelte (bedrijven),
- Inschrijving zandwinning Loosdrechtse Plassen (bedrijven),
- Ontwerp een bouw zandinstallatie Echten (bedrijven),
- Ontwerp en bouw laadbrug Lanklaar, België (bedrijf),
- Ontwerp en bouw verkeersbrug Maasmechelen, België (bedrijven),
- Ontwerp en bouw grindinstallatie Hueckelhoven, Duitsland (bedrijf),
- Ontwerp en bouw zandinstallatie Haarrijnse Plas (bedrijven)
- Ontwerp en contractering breuksteeninstallatie Yvoir, België (bedrijf),
- Ontwerp en exploitatie zandwinning Tull en 't Waal (bedrijven)
- Planvoorbereiding NURG en RvdRivier Gendtse Waard (DLG),
- Planvoorbereiding NURG en RvdRivier Millingerwaard (DLG),
- Plasaanleg Bloemendaler polder (Provincie Noord-Holland),
- Projectleiding Grensmaaswerk Roosteren (bedrijf),
- Uitvoering slibbaggering haven Dordrecht (ingenieursbureau),

1995-1998, manager businessunit Ballast Nedam Grond en Wegen B.V., Amstelveen,
aanneming, ontwikkeling en uitvoering diverse GWW-werken Nederland en Duitsland, waaronder:

- Autosnelwegverbreding A2 Braunschweig Duitsland,
- Baggerwerk en zandafzet Maasverdieping programma Boertien,
- Bouw planontwikkeling Akkrum-Oost,
- Bouw planontwikkeling Arnhem IJsseloord-2,
- Bouwputtenontgraving Berlijn Duitsland,
- Dijkbouw aan Maas en aan Waal,
- Kanaalverbredingen Mittellandkanaal Duitsland,
- Klaverblad Heerenveen,
- Opbouw ondernemingen spoorwegbouw, onderwaterbouw, zandwinvennootschap,
- Positieverkrijging Betuwelijn en HSL-Zuid in techniek en commercie,
- Spoorbovenbouw Oirschot-Eindhoven,
- Zandwinning en -verkoop Woerden,

1993-1995, adjunct-directeur, de Beijer Zand en Grint B.V., Kekerdom
- bouw diverse zand- en grindprocesinstallaties Nederland en Duitsland,
- produktie en productverkoop oppervlaktedelfstoffen,

1991-1993, hoofduitvoerder, projectvoorbereider, projectleider, Ballast Nedam Baggeren B.V., Zeist,
diverse aannemingswerken natte waterbouw, waaronder:

- Aquaduct Akkrum,
- Bouwplan 35 woningen Pikmeer Grouw,
- Bouwplan 350 woningen Akkrum,
- diverse zandwinningsprojecten
- nat grondverzet Aquaduct Grouw,
- RW32 ged. Grouw-Heerenveen,
- Stadsuitbreiding Woerden,

1989-1991, uitvoerder, hoofduitvoerder, projectleider, Broekhoven B.V., Zeist
kustwerken Breskens,
nat grondverzet Tunnel onder de Noord,
zandwinning Zoetermeer,

1986-1989, manager en bedrijfsondersteuningen, Smals B.V., Herten
zandwinning en projectontwikkeling Berkendonk, Helmond,
afruim en herinrichting zandwinningen

Referenties specialismen

1999-heden, directeur & consultant, Cubic Square B.V., Angerlo
management, bouwbeleid, juridische ondersteuning, techniek, laboratorium, procesbeheer, waaronder:

- Aankoop staats-zandwinconcessies Ostsee (bedrijf)
- Aanpak Toekomstbestendig Ecologisch Systeem Markermeer-IJmeer (adviesbureau),
- Acquisitie steengroeven Noorwegen (bedrijven),
- Beoordeling delfstoffenpotentie Zevenhuizerplas (gemeente),
- Beoordeling uitvoeringswijze Avelingen (Rijkswaterstaat),
- Beoordelingscommissie aanbesteding Beuningse Plas (gemeente),
- Berekening slijtage persleiding (bedrijf),
- Boringenonderzoek Eemmeer (Rijkswaterstaat),
- Boringenonderzoek Vaargeul Amsterdam-Enkhuizen (bedrijf),
- Boringenonderzoek VAL3 (Rijkswaterstaat),
- Boringenonderzoek waterpartij Stad van de Zon (bedrijf),
- Boringenonderzoek zeezand Klaverbank (Kennisinstituut),
- Boringenonderzoek zeezand Texel (Kennisinstituut),
- Claim ontgrondingsvergunning (juristenkantoor),
- Claim productkwaliteit betonstenen (bedrijf),
- Coaching toepassen innovaties en innovatief aanbesteden bij RvdRivier (Rijkswaterstaat),
- Commentaar op ontgrondingsvergunning (particulier),
- Diverse aanlandingsopties grof zeezand (bedrijven),
- Diverse beoordelingen overheidsprogramma's (bedrijven),
- Diverse initiatieven en beoordelingen zandwinlocaties (bedrijven),
- Diverse presentaties (provincies, Rijkswaterstaat),
- Diverse workshops RO (provincies, gemeenten),
- Due diligence overname mijnbedrijf Belgische blauwsteen (bedrijven),
- Due diligence overname zandwinbedrijf (bedrijf),
- Duurzame zandvoorziening N23 (provincie),
- Expertcommissie kwelschade zandwinning Tull en 't Waal (waterschap),
- Geologie bij een valmeer waterkracht in de Noordzee (ingenieursbureau),
- Inpassingsplan nieuwbouw kleine aannemer (bedrijf),
- Inventarisatie alle diepe plassen in NL voor warmtewisseling (bedrijf),
- Inventarisatie IJssel naar delfstoffen Ruimte voor Rijntakken (bedrijf),
- Klankbordgroep Basisregistratie Ondergrond (Kennisinstituut),
- Klankbordgroep CUR-113 stabiliteit taluds (Kennisinstituut),
- Klankbordgroep heldere Sloterplas (waterschap),
- Kostprijsbepaling innovatie mestafvoer veestallen (bedrijf),
- NEN-zandzevingen Noordzee (Kennisinstituut),
- Ondersteuningen bij lobby vroegtijdige aanbestedingen (adviesbureau),
- Onderzoek haalbaarheid zandtransport Eindhoven (provincie),
- Ontwerp en begroting energiespaarbekken Nederland (adviesbureau),
- Ontwerp en begroting mini-hydro-installaties Zambia en Peru (Kennisinstituut),
- Ontwikkeling wonen op water (bedrijf),
- Prijsvraag Eo-Wijers Markermeer/IJmeer (adviesbureau),
- Prijsvraag kribverlenging (adviesbureau),
- Publicatie "Small scale hydropower technologies" (Kennisinstituut),
- Samenstellen gegevens 'Water in Beeld' (Riza),
- Sectorstudie bedrijven in delfstoffen (Rijkswaterstaat),
- Software vraag- en aanbod grondstromen IJsselmeergebied (Rijkswaterstaat),
- Speurwerk naar gekleurde steenslag in Noorwegen (bedrijf),
- Studie grondkosten bij delfstofwinningen (Rijkswaterstaat),
- Toepassingsmogelijkheden silicapoeder Groot-Brittannië (bedrijf),
- Volumebepaling Valkenburgermeer (provincie),
- Voorraadbepaling industriezand Maasvlakte 2 (havenbedrijf),
- Voorraadgehalte industriezand Noordzee (provincie),
- Waardebepaling grindterrein Duitsland (particulier),
- Waardebepaling grindterrein Ihleburg, Duitsland (bedrijf),
- Waardebepaling grindterrein Laffeld, Duitsland (bedrijf),
- Zandonderzoek Betuweroute (bedrijf)

Referenties eigen onderneming

1999-heden, directeur & consultant, Cubic Square B.V., Angerlo
speur & ontwikkelingswerk, exploitatie, waaronder:

- 3D-software putontwikkeling, gehalten,
- Aanpak helder water Loosdrechtse Plassen
- Baggertechniek continu onderzuigen (octrooien),
- Baggertechniek verticaal onderzuigen (octrooien),
- Camerasonde bij sonderen,
- Informatiesite www.grondbank.com,
- Inschrijving levering steen op verzoek van gemeente,
- Mobiele verwerkingsinstallatie industriezand,
- Waterkrachtcentrale Doesburg,
- Waterkrachtcentrale Overstroom bij Heerewaarden