Cubic Square

......... met u meewerkende consultancy gericht op Ruimtelijke Realisaties

Cubics

Over ons bedrijf......

Services

Over onze producten......

Knowabouts

Over onze vakkennis......

References

Over onze ervaring en klanten....

Projects

Een aantal van onze projecten als voorbeeld....

Startpagina Motto Tag cloud Links Sitemap Imprint Contact

Services - Ruimtelijk realiseren

De Inrichting van Nederland vergt planontwikkeling om optima te bereiken in gewenst gebruik van onze omgeving. Na beoordeling van haalbaarheid en economie volgen planuitwerking, financiering en uitvoering van infrastructuurwerken, waterprojecten, delfstofprojecten. Soms gecombineerd met wonen & werken, milieusaneringen, baggerwerken.

De haalbaarheid van Inrichtingsprojecten wordt vaak in een vroeg stadium bepaald. Want de kunst van Ruimtelijke Ontwikkeling is vaak het combineren van belangen, wensen en mogelijkheden, tot een acceptabel en haalbaar geheel. Kenmerk van veel Planontwikkelingen is echter een overmatig lange en dure Voorbereidingsfase, waarna de Uitvoering dan vaak versneld zou moeten plaatsvinden. Niet ongebruikelijk zijn de verhoudingen 7 jaren en 40% van budget voorbereiding en alternatiefontwikkeling, tegenover 2 jaren en 60% uitvoering. Dat moet en kan anders.

Natuurlijk zijn theoretisch inzicht en onderzoek nodig. Maar niet zonder practische kennis van markt, belangen en techniek. Onderzoeken van ingenieursbureau's vergen sturing vanuit hetgen practisch haalbaar is. De motivatie om het plan efficient toe te brengen naar Ruimtelijke Realisatie moet voortdurend in focus zijn.

Cubic Square bepleit in diverse fora een vroegtijdige betrokkenheid van de uitvoerende markt, reeds in de fase van planvorming. Daarvoor staan passende en snelle aanbestedingsvormen ter beschikking. Ter voorbereiding daarvan, of waar dit niet past, levert Cubic Square ervaring en specialisme als brug tussen theorie en praktijk, tussen overheden, ingenieursbureau's en uitvoerende marktpartijen in.

Cubic Square adviseert u over het gehele ontwikkelingstraject, of in uw team op onderdelen daarvan. Met specialisme in Waterprojecten en andere ruimtelijke projecten.

Our services

  • Inpassing in belangen en RO
  • Bepaling effecten (MER)
  • Technieken GWW: grondverzet, waterbouw
  • Kostprijsbepaling, economische waarderingen, financiering
  • Onderzoek en begeleiding van onderzoek
  • Grondverwerving
  • Projectmanagement
  • Vergunningsprocedures, betsemmingsplan