Cubic Square

......... met u meewerkende consultancy gericht op Ruimtelijke Realisaties

Cubics

Over ons bedrijf......

Services

Over onze producten......

Knowabouts

Over onze vakkennis......

References

Over onze ervaring en klanten....

Projects

Een aantal van onze projecten als voorbeeld....

Startpagina Motto Tag cloud Links Sitemap Imprint Contact

Cubics - Zaken doen


Cubic Square werkt onder algemene voorwaarden van het Koninlijk Instituut van Ingenieurs (KIVI), volgens de door deze vereniging opgestelde RVOI-2001. In deze "Regeling van de Verhouding tussen opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau" zijn rechten en plichten tussen een opdrachtgever en Cubic Square B.V. vastgelegd, naar algemeen aanvaarde normen. Onder andere wordt daarmee geheimhouding en kwaliteit geregeld. De RVOI-2001 is gedeponeerd op 29 juni 2001 bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.

Daarnaast heeft Cubic Square B.V. een eigen Kwaliteitsverklaring, om intern invulling te kunnen geven aan haar plichten in een opdracht.

Beide regelingen nemen vullen administratieve zaken geheel in, zodat alle aandacht van opdrachtgever en van Cubic Square op het project zelf gericht kan zijn.

Download de Dienstverleningsvoorwaarden (pdf) [116 KB] voor services of Download de Leveringsvoorwaarden (pdf) [141 KB] voor leveranties.