Cubic Square

......... met u meewerkende consultancy gericht op Ruimtelijke Realisaties

Cubics

Over ons bedrijf......

Services

Over onze producten......

Knowabouts

Over onze vakkennis......

References

Over onze ervaring en klanten....

Projects

Een aantal van onze projecten als voorbeeld....

Startpagina Motto Tag cloud Links Sitemap Imprint Contact

Services - Grondverzet en -bewerking

Voor grondverzet zijn een aantal basistechnieken beschikbaar, zoals kranen en dumpers, zuigers. Voor veel situaties is een bijzondere werktuigbouwkundige toepassing nodig, die een project mogelijk of haalbaar kan maken. Cubic Square is voortdurend actief met ontwikkelingen van innovaties in het grondverzet, gebaseerd op ervaringskennis, theorie en onderzoek, vaak in samenwerking met derden.

De kennis van deze technieken zijn nodig bij planvorming en uitvoering. Capaciteitsbepaling en kostenaspecten zijn van invloed op de haalbaarheid van een plan. In een vroegtijdige planfase kunnen onhaalbare alternatieven worden gefilterd, tijdens uitvoering kan worden geoptimaliseerd, o.a. naar hinder voor de omgeving.

Zie ook www.onderzuigen.nl

Voor de delfstoffenindustrie staat ervaring ten dienste voor het (voor)ontwerp van bewerkings- en classeerinstallaties. Dit geldt zowel rotsbrekerijen, grindbewerkingen en zandclasseerinstallaties, op land of drijvend, nieuw of in aanpassing.

Our services

  • Bouwbegeleiding, projectleiding, uitvoering
  • Planvorming, procedures, effectbepaling
  • Aanpassing van bestaand materieel of nieuwbouw
  • Kostencalculaties
  • Combinatie met de aanvoer of productie van delfstoffen