Cubic Square

......... met u meewerkende consultancy gericht op Ruimtelijke Realisaties

Cubics

Over ons bedrijf......

Services

Over onze producten......

Knowabouts

Over onze vakkennis......

References

Over onze ervaring en klanten....

Projects

Een aantal van onze projecten als voorbeeld....

Startpagina Motto Tag cloud Links Sitemap Imprint Contact

Services - Oppervlakte-delfstoffen

De maatschappij vraagt om delfstoffen voor de bouw: gebouwen, wegen, oevers, industrie. Een aantal bouwstoffenkomt in de Nederlandse delta voor, zoals klei, zand en grind. Andere worden geimporteerd, zoals gebroken rots en vulstoffen. Naast bouwgrondstoffen uit regelmatige produktiepunten, bestaan eenmalige of bijzondere partijen, geschikt als grondstof of eindprodukt in een bouwwerk. Cubic Square onderhoudt voor deze volumes contacten met aanbieders, verwerkers, aannemers en opdrachtgevers. Zo kan vraag en aanbod worden gematched, of kunnen belanghebbenden worden geadviseerd over bewerkingsmogelijkheden, kwaliteit, transport of kwaliteitseigenschappen.

Zie voor try-out ook www.grondmarkt.nl

Cubic Square is ervaren met alle aspecten rond delfstoffen...ten dienste van alle betrokken instanties en bedrijven.

Our services

  • Samenhang met natuur, recreatie en waterbeheer
  • Ontwerp, planning en vergunningsprocedures voor winlocaties
  • 3D volumeberekeningen uit boringen met eigen put-programmatuur
  • Onderzoeken effecten van ontgrondingen
  • Kwaliteitsonderzoek in eigen laboratorium
  • Kwaliteitsbeoordelingen in volume eindproducten, winbaarheid
  • Economische analyses
  • Procestechniek en bouw installaties voor het classeren van zand en grind
  • Delfstoffen in aanbesteding en selectie
  • Uitvoering, kwaliteitsborging